20 Şubat 2011

Melodiler,

..kelimelere beş çeker,
ama gazeller de ne güzeldir.


Neşr-i ebdân haşr-ı ervâhın olur enmûzeci
Neş'e-i halk-ı cedîde nefh-i uhrâdır semâ

Bedenlerin sema esnasında dağılmaları ölümden, sonra bir araya gelişleri de yeniden dirilip ruhların toplanmasından bir kesittir