2 Aralık 2010

Sin Palabras!

Şimdi Radio Tarifa sesini kulağınıza küpe edin, siz gerdan kırdığınızda Sin Palabras diye ses çıkaracak. Ben yazayım kelimeler olmadan, onlar söylesin kelimeler olmadan.


Bugün bir kadına daha teşekkür ettim, varlığı O'na bir kez daha şükretmeme sebep oldu. 


Biz ayrı renkler olsak da aynı teknede yüzüyormuşuz. Kaplardan ayrıldık ayrılalı aynı suya sevdalanmışız. Serpildiğimizde birer birer, kardeşçe yol almışız da haberimiz yokmuş.


İşte o aynı teknede, sesimi savurdum da düşmeden yakaladı diğer renk. Ta başından söyleyeceklerimiz aynıymış, ezgimiz birmiş. Kelimeler olmadan konuştuk.
Yine yeniden doğduk.


2009 Şeb-i Arus/Sufiyorum