2 Haziran 2009

Zâhir-Bâtın

hangisi Zâhir? hangisi Bâtın?
hangisine aklın, hangisine gönlün eriyor?
bilmediklerim var, bunun yanında bilemediklerim de,
bildirilmediklerim de.
bilmek gerek mi bilmem.
Zâhirlerim bile çoktan Bâtın;
duyduklarımla hissettiklerim birbirini tutmaz oldu.
bilen ve algılayan!
şu sıralar soru sormaktan çok cevap bulmaya ihtiyacım var
zira Zâhirim soru işaretleri ile dolu.
bilen ve algılayan!
yardım eder misin?