31 Mayıs 2009

makalat

bu yolu nasıl gitmeli?

bu kadar…. perde ve örtü, insanoğlunun çevresini sarmış!

arş, onun kılıfı

kürsü, onun kılıfı

yedi gök, onun kılıfı

gövdesi, onun kılıfı

hayvani ruh, kılıfı

kılıf kılıf içinde

örtü örtü üzerine

marifetin olduğu yere kadar…

kılıf var, başka hiçbir şey yok!