6 Kasım 2010

eskiyeni

Eskiden, sonbaharda yaprakların 
üstüne basıp çıkarttıkları sesi dinlerdim,
Yenice, sonbaharda yaprakların 
başımdan aşağı dökülmesini seyrediyorum.