20 Aralık 2009

Renkler "ebr" idi zaten göklerde, kaplara düşmeden önce. Aşk çıkardı kutularından, yüzdürdü sularda"ab" idi önceleri, tanışadek renklerle.

sonra aldı onları sinesine, karıştırmadı hiç,
yüzdürdü onları.
kaplarından ayrılan "reng"ler özgür oldular, olmadıkları kadar.

öyle ki "ab-ı ru" dediler o zaman suyun yüzündeki bu "ebr"lara, bulutlara.
"ebr" olmuşlardı çünkü renkler, gökte de hür olarak.